top of page

Velkommen til

Fokusbygget
og 

skogn normisjon
Ingen arrangementer for øyeblikket
Øvrige arrangementer

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.

Salme 23

bottom of page